Most ev. č. 43716-1 Hradčany

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Obec Hradčany

Datum dokončení: 31. 10. 2020


Stavební práce spočívaly ve stavební úpravě stávajícího mostu ev. č. 43716-1 v obci Hradčany. Stávající nevyhovující nosné konstrukce z prefabrikátových nosníků byly nahrazeny novou železobetonovou monolitickou konstrukcí v délce 9,24 m vč. sanace stávajících opěr. 


Modul: Realizace