Senice na Hané - obnova horního mostu v Cakově po bleskové povodni 2019

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Obec Senice na Hané

Datum dokončení: 30. 11. 2020


Stavební práce spočívaly ve výstavbě nového mostu o celkové délce 18,39 m přes vodní tok Blata v intravilánu obce Senice na Hané, m.č. Cakov 


Modul: Realizace