Most ev. č. 36719-2 v obci Dobromilice

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Obec Dobromilice

Datum dokončení: 30. 06. 2018


Stavební práce spočívaly v opravě stávajícího historického kamenného mostu v intravilánu obce Dobromilice v délce 23,40 m. V rámci rekonstrukce byly restaurovány i dvě sochy umístěné na mostě. 


Modul: Realizace