Velká Bystřice - cyklostezka III. etapa napojená na silnici II/4432

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Město Velká Bystřice

Datum dokončení: 30. 09. 2018


Stavební práce spočívaly ve výstavbě cyklostezky o celkové délce 438 m vč. dřevěné lávky délky 14,5 m. Součástí stavby byla opěrná zeď v blízkosti vodního toku. 


Modul: Realizace