Litovel - regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - III. etapa K. Sedláka

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Město Olomouc

Datum dokončení: 31. 07. 2018


Stavební práce spočívaly v regeneraci veřejných ploch sídliště Uničovské předměstí, výstavba komunikace a chodníků, výstavba parkovacích míst, veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. 


Modul: Realizace