Litovel - regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli - II. etapa K. Sedláka

Kategorie:  Dopravní stavby

Místo realizace: Město Litovel

Datum dokončení: 30. 09. 2017


Stavební práce spočívaly v regeneraci veřejných ploch sídliště Uničovské předměstí, výstavba komunikace a chodníků, výstavba parkovacích míst, veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. 


Modul: Realizace