Rekonstrukce podchodu pod tratí Litovel-Mladeč a silnicí II/635

Kategorie:  Vodovody

Místo realizace: Obec Chudobín

Datum dokončení: 30. 09. 2017


Stavební práce spočívaly v rekonstukci vodovodního potrubí pod silnicí II/635 a železniční tratí Litovel-Mladeč v celkové délce 134 m z litinového potrubí DN 400. 


Modul: Realizace