Přerov, m.č. Lýsky - stavební úprava vodovodu pro veřejnou potřebu

Kategorie:  Vodovody

Místo realizace: Město Přerov

Datum dokončení: 31. 10. 2016


Stavební práce spočívaly ve výměně stávajajícího nevyhovujícího potrubí DN 100 v celkové délce 900 m.


Modul: Realizace