Obec Újezd - 10 TI Újezd

Kategorie:  Ostatní

Místo realizace: Obec Újezd

Datum dokončení: 31. 07. 2016


Stavební práce spočívaly ve výstavbě inženýrských sítí v obci Újezd.

V rámci realizace byly provedeny kompletn inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn) vč. komunikace a veřejného osvětlení.


Modul: Realizace