Příkazy - kanalizace m.č. Hynkov

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Příkazy

Datum dokončení: 31. 05. 2021


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace v délce 1 856 m v obci Příkazy, m.č. Hynkov.


Modul: Realizace