Svébohov - kanalizace

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Svébohov

Datum dokončení: 31. 05. 2021


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace v délce 4 260 m v obci Svébohov.


Modul: Realizace