Olomouc - kanalizace ul. Blanická

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Město Olomouc

Datum dokončení: 30. 04. 2020


Stavební práce spočívaly v rekonstrukci kameninové gravitační splaškové kanalizace v délce 330 m DN 150 - 500 ve městě Olomouc, ul. Blanická.


Modul: Realizace