Olomouc - kanalizace ul. Jiráskova

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Město Olomouc

Datum dokončení: 30. 04. 2020


Stavební práce spočívaly v rekonstrukci gravitační splaškové kanalizace v délce 370 m ve městě Olomouc, ul. Jiráskova.


Modul: Realizace