Olomouc - kanalizace a vodovod ul. Severní, Na Partkách

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Město Olomouc

Datum dokončení: 30. 04. 2019


Stavební práce spočívaly v rekonstrukci gravitační splaškové kanalizace v délce 245 m a rekonstrukci vodovodu v délce 325 m ve městě Olomouc, ul. Severní a Na Partkách.


Modul: Realizace