Nelešovice - kanalizace a ČOV

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Nelešovice

Datum dokončení: 30. 04. 2019


Stavební práce spočívaly ve výstavbě  čístírny odpadnách vod (ČOV) a gravitační splaškové kanalizace v délce 1 900 m v obci Nelešovice.


Modul: Realizace