Ruda nad Moravou - splašková kanalizace a ČOV

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Ruda nad Moravou

Datum dokončení: 30. 09. 2019


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 4 100 m v obci Ruda nad Moravou.


Modul: Realizace