Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel m.č. Myslechovice a v obci Haňovice

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Město Litovel m.č. Myslechovice a obec Haňovice

Datum dokončení: 31. 10. 2019


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační a tlakové kanalizace v délce  ve městě Litovel m.č. Myslechovice a v obci Haňovice v délce 3 000 m.

Součástí realizace byla i přeložka vodovodu a výstavba 2 ks čerpacích stanic (ČS).


Modul: Realizace