Červenka - kanalizace ul. Jiráskova a Třídvorská

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Červenka

Datum dokončení: 31. 10. 2017


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační a tlakové splaškové kanalizace v celkové délce 1 300 m v obci Červenka, ul. Jiráskova a Třídvorská.

Součástí realizace byla i výstavba 1 čerpací stanice (ČS).


Modul: Realizace