Horka nad Moravou - rozšíření a intenzifikace ČOV

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Horka nad Moravou

Datum dokončení: 30. 06. 2017


Stavební práce spočívaly v rozšíření a intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Horka nad Moravou. 


Modul: Realizace