Paršovice - kanalizace a ČOV

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Paršovice

Datum dokončení: 31. 10. 2017


Stavební práce spočívaly ve výstavbě čistírný odpadních vod (ČOV) a gravitační splaškové kanalizace v obci Paršovice v celkové délce 3 500 m.


Modul: Realizace