Vyšehoří - splašková kanalizace

Kategorie:  Kanalizace a ČOV

Místo realizace: Obec Vyšehoří

Datum dokončení: 31. 08. 2017


Stavební práce spočívaly ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace v obci Vyšehoří v celkové délce 3 300 m.


Modul: Realizace